Bjorn Arneson

So one of the side effects of having a name like “Bjorn” is that I occasionally receive email that is clearly meant for another person of a similar name—usually one whose Norwegian or Swedish is a bit better than mine. This delightful message was in my inbox this morning—the Amigos sound like fun, no?!

Hej BJÖRN,

Vi har noterat att ni inte förnyat ert/I ikke har fornyet Jeres medlemsskap för 2010 i Mas Amigos .

Vi på Mas Amigos vill naturligtvis att alla våra medlemmar skall vara nöjda/fornøjede med sitt medlemsskap och vi vill gärna utvecklas och bli bättre.

Därför skulle vi vara väldigt tacksamma/taknemmelige om ni kunde tala om för oss/I kunne fortælle os av vilken anledning ni/I har valt att i år inte längre vara medlem i vår förening.

Alla tips och idèer är välkomna/velkomne.

Vi tackar för ert/Jeres sammarbete!

Un cordial saludo

Ronny Mas Amigos EXPEDITION